Puerto de Tarna – 1,490m

Location:

Coordinates: 43.0846176,-5.2179842

Ridden: 2015